Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Sayı Bağımlılık yapan ilaçlara ve maddelere genel bakış ve farkındalık,


Creative Commons License

Kılıç F. S., Aydın Ş.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Nöropatik ağrı yaygın olarak görülmekle birlikte nöropatik ağrının tedavisinde hala etkili bir yöntem bulunamamıştır. Günümüzde ise nöropatik ağrının medikal tedavisinde birinci basamakta pregabalin, gabapentin, duloksetin ve çeşitli trisiklik antidepresanlar; ikinci basamakta kapsaisin, lidokain ve tramadol flasterleri; üçüncü basamakta opioidler, botulinum toksin A önerilmektedir. Bu ilaç gruplarının ise kötüye kullanım ve bağımlılık potansiyelleri bildirilmiştir ve oldukça yaygındır. Kötüye kullanım potansiyellerinin oluşmasında; sosyoekonomik, coğrafi ve demografik faktörlerinin etkisinin olması yanında işsizlik ve yoksulluk oranları da suistimal edilme oranlarıyla ilişkili olarak gösterilmiştir. Ayrıca yine cezaevi popülasyonlarında da nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların suistimal edildiğine dair araştırmalar mevcuttur. Buna bağlı olarak bazı cezaevlerinde susitimal edilen ilaçların reçete edilmesi yasaklanmıştır. Kontrole tabi tutulan ve yeşil reçete ile satılan ilaçların ise kötüye kullanım oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Anah tar Ke li me ler: Nöropatik ağrı; suistimal; bağımlılık