Etkin Sanal Öğretim için Rehber


Creative Commons License

Yaylak F., Özcan G., Gülbandılar E.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-4, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Sanal öğrenim ve öğretim gelişen bilişim teknolojilerinin klasik öğrenme ve öğretme ortamlarını destekleyici olma özelliğini Covid-19 ya da SARS-CoV-2 virüs salgını nedeniyle önemli bir avantaj olarak öne çıkarmıştır. Bu yazının amacı sanal öğretim teknolojilerini etkin bir öğretim ortamı olarak kullanılabilmesi için kısa bir değerlendirme yapmaktır. Unutulmamalıdır ki, eğitim ve öğretim başlıca bir akademik disiplindir. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar, yayınlar ve paylaşımlar toplumun salgın nedeniyle evde kalması, eğitim ve öğretimin aksamasından kaynaklı sorunları en aza indirmek için değerli bilgiler sunmaktadır. Bu editörden yazımızda açık kaynaklar ile ulaşılabilen ve akademik olmaktan ziyade herkes için faydalı olarak değerlendirebileceğimiz önerileri paylaşmak istiyoruz. Sanal öğretimin hukuksal boyutu, tarafların etkinliklere en üst seviyede katılımı, etkinliklerin içerikleri, ölçme değerlendirme süreçleri ve finansman gibi yanıtlanması gereken farklı perspektifleri olduğu unutulmamalıdır. Birebir etkileşimde dokunma hissi gibi gerçeklik faktörlerinin olmaması yanında internet ortamı, sanal öğrenme yazılımları ya da platformları, akademik ve editöryal olarak denetlenebilir içeriğin garanti edilebilmesi, teknolojik alt yapı eksikliği ya da dengesiz dağılımı ve kısıtlı olanların dezavantajı göz ardı edilmemelidir. Toplumun kaynakları sınırlı olmakla birlikte, çoğu içerik üretici ve ortam ya da sunucu sağlayıcı topluma katkı sağlamak adına bunların paylaşılmasında özverili davranmayı seçmektedir. Geriye ise bu imkan ve teknolojileri etkin olarak kullanmak kalmaktadır