Kaynak Kullanım Verimliliği için Entegre Bir Yaklaşım: Su-Enerji-Gıda Bağlantısı (Nexus)


MOHAMED, D. S., GİRAY F. H.

EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS (EJAE), vol.1, no.2, pp.66-82, 2021 (Peer-Reviewed Journal)