Suboksipital Dekompresif Kraniektomi Yapılan Posterior Dolaşım Enfarktlı Hastalarda Mortalite ve Fonksiyonel Sonuca Etki Eden Faktörler


Gör T., Kiper G.

Türk Nöroşirürji Dergsi, vol.34, no.1, pp.6-16, 2024 (Peer-Reviewed Journal)