Sürdürülebilirlik Bağlamında Moda ve Sanat İlişkisi


Akdemir İ., Korkmaz F. D.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.191-207, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünyadaki bilimsel gelişmeler, endüstrileşme, yaşam standartlarının değişmesi ve hızlı nüfus artışıyla birlikte insanlar daha fazla üretmeye ve tüketmeye başlamıştır. Artan tüketim oranları kaynakların hızla tükenmesine ve atık maddelerin çoğalmasına sebep olmuştur. Bu doğrultuda, son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Çevreyi olumsuz yönde etkileyen, üretim ve tüketimin en çok olduğu alanlardan birisi de moda ve tekstildir. Bu alanda, tüketim öncesi ve tüketim sonrası oluşan atıkların çeşitli yollarla geri ka-zandırılarak tekrar kullanımı sağlanmaktadır. Bu sayede, atıkların çevreye olumsuz etkisi en aza indirgenerek, ürünlerin kullanım ömrünü arttırmak hedeflenmektedir. Çalışmada, sürdürülebilirliğin moda ve tekstil sektörüne ne şekilde etkide bulunduğu araştırılmış ve bunun sanat ürünlerine yansımaları örneklerle incelenmiştir.