Hayvan Adları İle Kurulan Türk ve Moğol Kişi Adları


Creative Commons License

Gül B.

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.185-191, 2006 (Peer-Reviewed Journal)