Çocuk Acil Servise Başvuran Şüpheli Kuduz Temaslı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi


KARA Y., KIZIL M. C., İŞERİ NEPESOV M., VURAL B., KILIÇ Ö., ŞAHİN S., ...More

57. Türk Pediatri Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 25 May 2022, vol.1, no.1, pp.788

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.788
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kuduz, hem ülkemizde hem de dünyada aşı ve profilaksi uygulamaları ile önlenebilen, önlenemediği takdirde ölüm riski yüksek bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada hastanemiz çocuk acil servisine kuduz teması şüphesiyle başvuran çocukların klinik ve epidemiyolojik özelliklerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereç: Çalışmamızda Ocak 2013-Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne kuduz riski taşıyan bir hayvanla temas ile başvuran çocuk hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 746 pediatrik olgunun epidemiyolojik ve klinik özelliklleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 746 olgunun %55’i erkekti ve yaş ortalaması 102 ay (4 ay-216 ay) idi. Vakaların %94’ü şehirde, %6’sı kırsalda ikamet etmektedir. Vakaların %54’ünde kedi, %46’sında köpek teması vardı. Temaslı hayvanların %84’ü sahipsizdi ve %89’u aşısızdı. Şüpheli kuduz temaslılarının %82’si kategori-2’de iken, %60’ında üst ekstremite teması ve %21’inde alt ekstremite teması vardı. Tüm olgularda yara temizliği yapılırken, %99’una kuduz aşısı, %10’una kuduz immünoglobulin, %32’sine tetanoz profilaksisi ve %21’ine antibiyotik tedavisi uygulandı. İmmünoglobulin, antibiyotik, tetanoz profilaksisi, dikiş atma ve hastaneye yatış, köpek temas grubunda kedi temas grubuna göre daha yüksekti. Her iki grupta da kuduz aşı takvimine uyum yüksekti.

Sonuç: Çalışmamız, kuduz şüphesi olan temas vakalarının çoğunlukla sahipsiz ve aşısız hayvanlarla olması,sokak hayvanlarının aşılanması ve barındırılması gibi önlemlerin artırılması gerektiğini göstermektedir. Tüm dünya ve ülkemiz için halen ölümcül bir halk sağlığı sorunu olan kuduz, ancak aşılama, temas sonrası korunma uygulamaları ve toplum eğitimi ile önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: kuduz, çocuk, acil, temas