Maya Hücrelerinin Büyüme Eğrisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi


GÜLBANDILAR E., GÜLBANDILAR A.

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2016), 20 - 23 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes