Sistemik Meglumin Antimonat ile Tedavi Edilen Pediatrik Kutanöz Leishmaniasis Olgusu


Kızıl M. C., Kara Y., Armağan S., Aksakal B. N., Doğan N., Kılıç Ö., ...More

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 14 - 18 June 2021, vol.1, no.27, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.110
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Kutanöz Leishmaniasis (KL), enfekte dişi kum sinekleri ile bulaşan, leishmania türü protozoonların sebep olduğu, ülkemizde şark çıbanı olarak da adlandırılan, ülsere nodüler lezyonlarla seyreden hastalık tablosudur. Burada, sistemik antimon bileşikleri ile tedavi edilen, yüzde çoklu ülsere kutanöz lezyonları olan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: İkibuçuk yaşında erkek hasta; yüzde, boyunda ve ayakda üzeri kurutlu, ülsere yara şikayetiyle başvurdu. Öyküsünden; hastanın 3 ay önce Suriye’den ülkemize göç ettiği, lezyonların ilk olarak 4 ay önce başladığı, önce küçük sivilce şeklinde başlayıp, sonra giderek büyüdüğü, etrafı kabuklu ortası ülsere hale geldiği, başka bir sağlık kuruluşunda intralezyonel glucantime tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde; yüzde kulak ön tarafında 4*3 cm, boyunda sol servikal bölgede yaklaşık 4*2 cm, kulak kepçesi üzerinde yaklaşık 2*1 cm, sol ayak bileğinde 3*3 cm üzeri kurutlu, ortası ülsere nodüler lezyonlar mevcuttu. Hastanın tam kan ve biyokimya tetkikleri normal aralıkdaydı. Dermatoloji ve mikrobiyoloji bölümleri ile görüşülerek yapılan cilt biyopsisi materyalinin patolojik incelemeside; makrofajlar, lenfositler, plazma hücreleri ve histiyositlerden zengin protozoon enfeksiyonları ile uyumlu bulgular mevcuttu. Lezyondan kurutlar kaldırılarak alınan seröz sıvının giemsa ile incelemesinde, makrofajlar içerisinde amastigotların görülmesi, kurut örneği üzerinde ise çivi belirtisi olması üzerine,hasta kutanöz leischmaniasi ile uyumlu olarak değerlendirildi. Yüz bölgesinde multipl lezyonlar olması ve daha önce intralezyonel tedavi alması üzerine, hastaya intramuskuler meglumin antimonat (glucantime) 20 mg/kg/gün tek doz şeklinde başlandı. Antimom bileşiklerinin yan etkileri açısından aralıklı olarak EKG, karaciğer enzim ve amilaz, lipaz kontrolü yapıldı. Lezyonlarda gerileme olması üzerine tedavisi 10 güne tamamlanarak taburcu edildi.

Sonuç: Kutanöz Leishmaniasis, ülkemizde endemik bölgeler dışında da karşılaşıbilen bir sağlık sorunudur. Özellikle uzun süren, ülsere, kurutlu lezyon varlığında kutanöz leismaniasis de akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler: kutanöz leishmania, pediatrik, antimonat