Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi Bir meta analiz çalışması


Creative Commons License

ÇOĞALTAY N., KARADAĞ E., ÖZTEKİN Ö.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, no.4, pp.483-200, 2014 (Peer-Reviewed Journal)