Üç Bileşenli Tutum Modeli Temelinde ‘Hekimlik Mesleği Tutum Ölçeği’: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Karadağ E., Kılıç F. S., Arslantaş D., Uzuner K., İlhan H., Erol K., ...More

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.28, no.4, pp.238-246, 2019 (Peer-Reviewed Journal)