Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Bireye uyarlanmış testlerde madde kullanım sıklığı kontrol yöntemlerinin farklı koşullarda ölçme duyarlılığına ve test güvenliğine etkisi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 Postgraduate

  TÜBİTAK Bursiyerlerinin Akademik Başarılarının Bursiyer Belirleme Puanlarına ve Alan Türlerine Göre İncelenmesi

  Ankara University, Esyo, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü