Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Başarılı ve Başarısız Gruplarda Test Uzunluğunun Test Güvenliğine Etkisi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Göçmen öğrencilerin Sınav kavramına yönelik metaforik algıları

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11 - 13 May 2017 Sustainable Development

The determination of the graduality levels among common compulsory prerequisite english courses

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, Italy, 20 - 23 April 2017

Investigating altruism and life satisfaction of pre-serviceteachers ın terms of some variables

The 26th International Congress on Educational Sciences(ICES/UEBK-2017), 20 - 23 April 2017

Akademik Performans Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 31 May - 03 June 2016

Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 - 11 May 2013

Books & Book Chapters

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme

in: Pandemi Döneminde Eğitim: İyileştirelim İyileşelim, Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.353-383, 2020

Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği

in: Bilim ve Araştırma Etiği, Kürşad YILMAZ Recep Serkan ARIK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.46-63, 2019

An assessment system for monitoring the academic development of students

in: Chaos, complexity and leadership 2016, Şule E., Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.701-712, 2018

Metrics

Publication

36

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1
UN Sustainable Development Goals