About


Adsorpsiyon ve Adsorban Geliştirme Araştırma Grubu sıvı ve gaz adsorpsiyonu üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca çalışmalar gözenekli malzemelerde adsorpsiyon işlemlerini kontrol eden moleküler mekanizmaların incelenmesi ve yeni gözenekli adsorbanların geliştirilmesi ile ilgilidir. Su arıtma, CO2 yakalama, elektronik ve sağlık uygulamaları için uygun adsorbanlar geliştirmeye odaklanılmıştır. Amacımız, adsorpsiyon proseslerinin incelenmesinde, yeni gözenekli malzemelerin incelenmesi ve tasarımında ve performanslarının tahmininde yeni yöntemlerin geliştirilmesinde yeni stratejileri değerlendirmektir.