About


Biyomalzeme Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nda aşağıdaki konular ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir:

  • Biyomalzemeler;
  • Mikroakışkanlar;
  • Biyosensörler;
  • Doku Mühendisliği;
  • Biyomalzemelerin deneysel karakterizasyonu;
  • Biyomalzemelerde biyouyumluluk, mikroyapı ve mekanik özellikler;
  • Biyomedikal alaşımlarda yüzey özelliklerinin biyouyumluluğa etkisi.