About


Konusunda uzman Öğretim Üyeleri tarafından Ar-Ge faaliyetlerini ve analizleri yürüten bir laboratuvardır. Doğadan çıkartılan madenlerin zenginleştirilmesi amacıyla gerekli olan tüm laboratuvar çalışmaları, modelleme ve simülasyonla devre tasarımı, akım şeması geliştirme ve ekipman seçimi/boyutlandırması işlerini kapsayan Ar-Ge faaliyetleri konusunda hizmet vermektedir. Endüstriye verilen bu Ar-Ge destekleri yanında ekipman tasarımı ve cevher hazırlama devrelerinin modelleme/simülasyonu konularında Ar-Ge çalışmaları da yürütülmektedir. Konusunda uzman ekibiyle mevcut cevher zenginleştirme tesislerinde performans değerlendirme ve iyileştirmesine konusunda endüstriye destek verilmektedir.