Advance Organic Synthesis Research Group

Prof. Dr. Arif KIVRAK Organik Kimya alanında doktorasını tamamlamış ve 50 den fazla SCI makalesi, 100 den fazla Ulusal ve uluslararası kongre katılımı olan bir araştırmacıdır. 2011 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 5 farklı TÜBİTAK projesinde yürütücü ve 3 farklı TÜBİTAK projesinde de araştırmacı olarak görev almıştır. Bunlara ek olarak BAP tarafından desteklenen 25 den fazla projeyi de tamamlamıştır. TÜBİTAK COST projeleri kapsamında Türkiye Delegesi olarak CM1307, CM1407, CA17104 ve CA15106 aksiyonlarında görev almıştır. Bu projelerde Prof. Dr. Arif KIVRAK tarafından tasarlanan, sentezlenen yeni heteroaromatik yapıların potansiyel biyolojik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Prof. Dr. Arif KIVRAK 19 dan farklı tez çalışmasında (4’ü ikinci danışman) danışman olarak yer almıştır. Son yıllarda özellikle kanser ve bunların belirlenmesinde yeni organik malzemelerin sentezi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca sentezlediği bazı organik malzemelerin temiz enerji üretimde kullanılabilecek yakıt pili anot katalizörü potansiyelleri de araştırma konuları arasında yer almaktadır.