RESEARCH LABORATORY OF MOLECULAR LASER SPECTROSCOPY

İlaç ve boya moleküllerinin spektroskopik özellikleri incelenmektedir.Katı ve sıvı malzemelerin spektroskopik özellikleri incelenebilmektedir.

Bu laboratuarda sanayici ,tıpçı,eczacı ve kimyacı ve malzeme mühendisliğiyle ,biyolojiyle ortak çalışmalar yapılabilmektedir.

-Fotolüminesans,PL

-Absorpsiyon,UV

-Transmittans

-Reflektans