About


İlaç ve boya moleküllerinin spektroskopik özellikleri incelenmektedir.Katı ve sıvı malzemelerin spektroskopik özellikleri incelenebilmektedir.

Bu laboratuarda sanayici ,tıpçı,eczacı ve kimyacı ve malzeme mühendisliğiyle ,biyolojiyle ortak çalışmalar yapılabilmektedir.

-Fotolüminesans,PL

-Absorpsiyon,UV

-Transmittans

-Reflektans