Stochastic Scheduling

Çizelgeleme problemlerini stokastik ele almanın katkılarını araştırdığımız çalışma grubumuzun tanıtıldığı web sayfasına hoş geldiniz. Grubumuz, matematiksel modelleme, stokastik programlama, çizelgeleme ve metasezgisel algoritmalar konusunda uzman araştırmacılardan oluşmaktadır. Kurulduğu 2017 yılından itibaren çalışmalarımız, bir Tübitak 1002 projesi ve bir Bap projesi ile desteklenmiştir ve çalışma sonuçlarımız iki SCI makale ile literatüre kazandırılmıştır.