About


Pek çok farklı endüstride karşılaşılan çizelgeleme problemlerinin işlem süresi, hazırlık süresi, teslim tarihi gibi parametrelerini müşterilerin son anda siparişlerinde yaptıkları değişiklikler, makina arızaları v.b. nedenlerle deterministik olarak belirlemek zordur. Stokastik doğaya sahip problemleri deterministik varsayarak çözmek ise başarılı çözümlere ulaşmayı engelleyebilir. Bu nedenle bu çalışma grubu tek makine çizelgeleme, paralel makine çizelgeleme, atölye çizelgeleme gibi farklı çizelgeleme problemlerinin hazırlık süreleri, işlem süreleri gibi çeşitli parametrelerini problemin doğasına uygun bir şekilde stokastik ele almanın son işin tamamlanma zamanı, toplam maliyet, toplam gecikme gibi amaçlara katkısını araştırmaktadır.