Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aile Planlaması ve Kontrasepsiyonda Yanlış Bilinenler

INSAC International Researches Congress on Health and Life Sciences, Konya, Turkey, 18 March 2023, vol.1, pp.243-252

Yaşam Süresi Boyunca Alkol ve Madde Bağımlılığına Neden Olan Etkenlerin İrdelenmesi

INSAC International Researches Congress on Health and Life Sciences, Konya, Turkey, 18 - 19 March 2023, vol.1, pp.253-261 Sustainable Development

Hemşirelerin Hastane Afet ve Acil Durum Hazırlık Durumunun Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği

6.Ulusal 2.Uluslararası Temel Hemsirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 September 2022, vol.1

THE ROLE OF THE NURSE IN THE MANAGEMENT OF ANXIETY OF THE CORONARY ANGIOGRAPHY PATIENT

International Euroasia Congrees on Scientific Researches and Recent Trends-IX, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.2, pp.249-259

EXAMPLE OF HOLISTIC APPROACHES IN NURSING CARE: MASSAGE THERAPY

International Euroasia Congrees on Scientific Researches and Recent Trends-IX, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.2, pp.607-617

INVESTIGATION OF THE CAUSES OF SLEEP PROBLEMS IN PALLIATIVE CARE PATIENTS

International Euroasia Congrees on Scientific Researches and Recent Trends-IX, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.2, pp.618-633

DIAGNOSIS OF THE CORONARY ANGIOGRAPHY PATIENT IN ACCORDANCE WITH THE LIFE MODEL

International Euroasia Congrees on Scientific Researches and Recent Trends-IX, Antalya, Turkey, 18 February 2022, vol.2, pp.237-248

HOLİSTİK HEMŞİRELİK BAKIMI İLE GELENEKSEL HEMŞİRELİK BAKIMI ARASINDAKİ FARKLAR

I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, İzmir, Turkey, 17 December 2021

Basınç Yarası Olan Palyatif Bakım Hastalarında Hemşirelik Bakımı-Kısa Derleme

I. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Turkey, 06 August 2021, vol.1, pp.47-50

Acil Serviste Görev Yapan Sağlık Profesyonellerinin Triyaj Tutumları

Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 17 June 2021, vol.1, pp.35-48 identifier

Yanıklı Hastanın Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, 19 June 2021

Koroner Arter Hastalarında Yaşam Tarzı Değişikliğine Bakımın Katkısı

4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2021), Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.1, pp.145-153

Corona Virüslü Hastalara Bakım Veren Hemşirelerde Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyinin Belirlenmesi

INSAC International Congress on New Developments in Health Sciences, Konya, Turkey, 27 - 28 March 2021, vol.1, pp.46-48

Hemodiyaliz Hastalarında Malnutrisyon ve Sıvı Kontrolünün Yaşam Kalitesine Etkisi

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Stresörlerin Konfor Düzeyine Etkisi

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Hemşirelik Tanısını Belirlemede Problem Çözme Becerisinin Etkisi

III. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019

Onkoloji Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu

1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2019

Hastanede Yatan Riskli Gebelerde Hastane Stresörlerinin ve Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kogresi, Turkey, 29 October - 02 November 2008

Books & Book Chapters

Göz ve Kulak Tanılaması

in: Hemşirelikte Tanılama Fiziksel Muayene, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Çobanoğlu, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.167-182, 2023

Aksilla Ve Meme Tanılaması

in: Hemşirelikte Tanılama Fiziksel Muayene, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Çobanoğlu, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.185-197, 2023

Palyatif Bakım Hastasının Ağrı Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Prof.Dr.Didem Önay Derin, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.327-338, 2022

Holistik Hemşirelik Bakımını Etkileyen Kültürel Faktörler ve Kültürlerarası Bakım Modelleri

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar III, Prof.Dr.Didem Önay Derin, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.201-2011, 2022

Yanık Travmalı Hastada Yaşam Modeli

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları, FatmaA ETİ ASLAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.161-171, 2021

Yanık Travmalı Hastada Bakım Dönemleri ve Yara Pansumanı

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, EVREKLİOĞLU CEM, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.241-257, 2021

Metrics

Publication

40

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals