Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konutta Haciz

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İcra ve İflas Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 October 2023

Adi Konkordatoda Rehinli Alacaklılarla Müzakere

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi 2022, 4 - 06 July 2022, pp.711-715

7343 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde İcranın Geri Bırakılması'

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Turkey, 16 June 2022, vol.1, pp.8

HMK m. 305/A Uyarınca Hükmün Tamamlanması

Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 05 November 2021

Books & Book Chapters

Geçici Mühletten Sonra Konkordato Komiserinin İzniyle Akdedilen Sözleşmelerden Kaynaklanan Borçların Hukukî Durumu

in: Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, Ali Cem Budak, Serdar Kale, Müjgan Tunç Yücel, M.Ceren Erdem, Esma Hande Boztosun Bozkurt, Selman Arısoy, Ali Yaşasın, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1519-11562, 2022

Bir Yargıtay Kararı Işığında İkrar ve İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Meselesi

in: Haluk Konuralp Anısına Armağan, , Editor, yetkin Yayınları, Ankara, pp.957-977, 2009