Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Duzce University, Akçakoca Tourısm And Hotel Management Academy, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Dışsal sosyal sermayenin işletme performansına etkisinde rekabet stratejilerinin aracılık rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma

  Eskisehir Osmangazi University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  Kamu sektöründe çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının yürürlükte ve hazırlanmakta olan mevzuat çerçevesinde araştırılması: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü örneği

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)