Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Dr), Turkey

 • 2013 - 2013 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Scıence, Department Of Mathematıcs, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Sustainable Development

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  Finansal gelişme sürecinde gelir eşitsizliği: Bir panel veri analizi Sustainable Development

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English