Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Language Abilities of Monolingual Turkish Speaking Children who Stutter

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.39, no.1, pp.31-35, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlik ve İntihar

Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, vol.9, no.3, pp.26-29, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.38, pp.49-54, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The characteristics of completed suicides among child and adolescents between 2002–2013 in turkey

Royal College of Paediatrics and Child Health, 9th Europaediatrics Congress, 13–15 June, Dublin, Ireland 2019, 13 - 15 June 2019, vol.104, pp.317 Sustainable Development

Ruhsal Hastalıkların Öğrenme Üzerine Olumsuz Etkisi

4.Uluslararası Disleksi Kongresi, 15 - 16 December 2018

The Prevalance and Risk Factors of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Elementary School Childrenin Eskişehir Province

9th International Congress on Psychopharmacology 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26 - 30 April 2017, vol.27

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu olan bir vaka sunumu

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015

Suça sürüklenen çocukların ruhsal sorunlar açısından değerlendirilmesi

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2013

Books & Book Chapters

Çocuk, Ergen ve Aile

in: Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aksaray Gökay, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.56-70, 2017

Aile Psikolojisinde Temel Kavramlar

in: AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ, Prof.Dr. Gökay AKSARAY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Eskişehir, pp.2-130, 2017

Expert Reports