Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2003 - Continues Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bil.Bölü

 • 1996 - 2003 Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bil.Bölü

 • 1994 - 1996 Assistant Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bil.Bölü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Head of Department

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bil.Bölü

Courses

 • Postgraduate Servikalprekanseröz Lezyonların Taramasında Kullanılan Yöntemler Ve Servikal Yayma

 • Postgraduate Pelvik Kitlede yaklaşım

 • Postgraduate Çoğul Gebelikler Etyopatogenez Ve Tanı Yöntemleri

 • Postgraduate Pelvik Organ Prolapsusu

 • Postgraduate Çoğul Gebelikde Klinik Ve Hasta Yönetimi

 • Postgraduate Kadınlarda Üriner inkontinans

 • Postgraduate Uterusun benign ve malign hastalıkları

Representation and Promotion Activities

 • ÜROJİNEKOLOJİ İSTANBUL SEMPOZYUMU

  Institutional Representation, istanbul üniversitesi tıp fakültesi, Turkey, İstanbul, 2023 - 2023
 • ÜROJİNEKOLOJİ İSTANBUL SEMPOZYUMU

  Institutional Representation, İstanbul üniversitesi tıp fakültesi, Turkey, İstanbul, 2023 - 2023
 • 2. uluslararası pelvik taban ve kozmetik jinekoloji kongresi

  Institutional Representation, pelvik taban ve kozmetik jinekoloji Derbeği, Turkey, İstanbul, 2023 - 2023
 • 17. ULUDAĞ JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ

  Institutional Representation, Bursa uludağ üniversitesi, Turkey, Bursa, 2023 - 2023
 • 10. Ulusal Ürojinekoloji kongresi,

  Institutional Representation, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Turkey, İstanbul, 2022 - 2022
 • Pelvik taban ve kozmetik jinekoloji kongresi

  Institutional Representation, Pelvik taban ve kozmetik jinekoloji Derneği, Turkey, İstanbul, 2022 - 2022
 • KADUD Eskişehir Bölge toplantısı, Seminer,

  Institutional Representation, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği, Turkey, Eskişehir, 2022 - 2022
 • 19. ulusal jinekoloji ve obstetri kongresi

  Institutional Representation, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Turkey, Antalya, 2022 - 2022
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Eskişehir bilimsel Toplantısı

  Institutional Representation, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Turkey, Eskişehir, 2022 - 2022
 • 16. uludağ jinekoloji ve obstetri kongresi

  Institutional Representation, Uludağ Üniversitesi Kadın hastalıkları ve doğum AD, Turkey, Bursa, 2022 - 2022