ÖZEFAJEKTOMİ SONRASI GASTRİK TÜP KANSERİGELİŞEN MİDENİN İNTRAOPERATİF İNDOSİYANİNGREEN SPY ANJİOGRAFİ İLE PARSİYELREZEKSİYONU


Karakaya İ. B., özdemir ü., AKYÜZ C., ÖZER İ., ÜNAL B., ULAŞ M.

37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, ., Turkey, 25 - 29 November 2020, no.17

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: .
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZEFAJEKTOMİ SONRASI GASTRİK TÜP KANSERİ

GELİŞEN MİDENİN İNTRAOPERATİF İNDOSİYANİN

GREEN SPY ANJİOGRAFİ İLE PARSİYEL

REZEKSİYONU

İhsan Burak Karakaya1, Ümit Özdemir1, Cüneyt Akyüz2, İlter Özer1,

Bülent Ünal2, Murat Ulaş1

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı

2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Multidisipliner tedaviler sonrası özefagus kanserinde genel

sağkalım artmış buna bağlı olarak uzun dönemde ortaya gastrik

tüp kanseri (GTC)’de sıklığı da artmıştır(1). Özefajektomi sonrası

10 yıl içinde gastrik tüp kanseri gelişme insidansı%8,6’dır(2).

Olgu: 61 yaşında kadın hasta özefajektomi sonrası kontrol endoskopide

antrum bölgesinde pilora yakın yerleşimli malign görünümlü

ülsere alandan alınan biyopside malignite görülmesi

üzerine hasta cerrahiye alındı. Malignitenin daha önce hazırlanan

gastrik tüpte ortaya çıkması nedeniyle yapılan antrektomide önceki

cerrahiden sağlam olarak tespit edilen ve mideyi besleyen

sağ gastroepiploik arter ve sağ gastrik arter intraoperatif geçici

olarak kapatılarak i.v.indosiyanin verildi. Spy anjiografi ile gastrik

tüpün rezeksiyon sonrası kalan proksimal kısmının iyi beslendiği

görüldükten sonra Roux-eN-Y gastroenterostomi yapıldı.

Tartışma: Gastrik tüp kanserinin gelişmesi sonucu hastaların endoskopik

rezeksiyon seçeneklerinin yanısıra-endoskopik yöntemlerin

uygun olmadığı durumlarda-major cerrahi gerekmektedir(3).

Gastrik tüpü besleyen sağ gastroepiploik arter ve sağ gastrik arterin

ameliyat sırasında olası/gereklilik halinde kesilmesi sonucu

gastrik tüp beslenmesinde problemler oluşabilmektedir(4). Bunun

sonucu total tüp rezeksiyonu ve ince bağırsak veya kolon interpozisyonları

gerekebilmektedir. Bu da hastaların morbiditesini ve

mortalitesini artırmaktadır. Bu amaçla indosiyanin green ile yapılan

ve dokuların beslenmesini gösteren spy anjiografi tetkikinin

kullanılması hastalarda olası majör cerrahiden kaçınılmasını ve

güvenli bir anastomoz yapılmasını sağlamaktadır.

Sonuç: Gastrik tüp kanseri gelişen hastalarda parsiyel rezeksiyona

izin veren durumlarda kalan gastrik tüpün beslenmesi spy

anjiografi ile değerlendirilerek majör cerrahilerden kaçınılabilir ve

hastaların mortalitesi ve morbiditesi azaltılabilir.

Anahtar kelimeler: Özefajektomi, Gastrik tüp kanseri, İndosiyanin

green, spy anjiografi

Kayraklar

1. Metachronous gastric carcinoma from a gastric tube after radical surgery for

esophageal carcinoma Nobuhiko Okamoto 1, Soji Ozawa, Yuko Kitagawa,

Yoshimasa Shimizu, Masaki Kitajima

2. Surveillance and treatment for second primary cancer in the gastric tube after

radical esophagectomy T Bamba, S Kosugi, M Takeuchi, M Kobayashi… -

Surgical …, 2010 - Springer

3. Case report: Gastric tube cancer after esophagectomy—Retrograde perfusion

after proximal resection of right gastroepiploic artery A Sakaki, J Kanamori, A

Sato, N Okada… - International journal of …, 2019 - Elsevier

4. Subtotal gastrectomy for gastric tube cancer after esophagectomy: a safe

procedure preserving the proximal part of gastric tube based on intraoperative

ICG blood …T Saito, M Yano,