Management of Vertigo in Children


ÇARMAN K. B., YARAR C.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, vol.8, no.1, pp.10-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Vertigo is a rarely seen symptom in childhood. The prevalence of vertigo was reported as 5.7 % in children. Children's inability to describe this symptom must be considered in the prevalence of vertigo, and they may demonstate their reaction against this unfamiliar symptom with crying, and fear. In vertigo rotatory movement is impaired. The symptoms such as dizziness, feeling oneself badly and similar complaints should not be considered as vertigo. Vertigo might be caused by central or peripheral etiologies. Benign paroxysmal vertigo, and vestibular migraine are the most common reasons of vertigo in children. The nature of event, its acute or recurrent characteristics, its onset, and severity must be searched in a patient who presents with pediatric vertigo. In addition to, physical, and neurological examinations, audiological evaluation must be performed. The treatment must be planned according to the underlying cause.
Çocukluk çağında vertigo ender görülen bir yakınmadır. Çocukluk döneminde vertigo sıklığı %5,7 olarak bildirilmiştir. Çocukluk çağında baş dönmesi sıklığı değerlendirilirken küçük çocukların baş dönmesini sözel olarak söyleyemeyebileceği ve daha önceden bilmedikleri bu duruma ağlayarak, korkarak tepki gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Vertigoda dönme hareketi söz konusudur. Sersemlik, kendini kötü hissetme benzeri yakınmalar vertigo olarak kabul edilmemelidir. Vertigo santral veya periferik nedenlerden kaynaklanabilir. Çocuklarda benign paroksismal vertigo, vestibüler migren en sık vertigo nedenleridir. Çocukluk çağı baş dönmesi yakınmasıyla başvuran bir hastanın değerlendirmesinde ilk aşamada olayın akut ve tekrarlayan olup olmadığı, başlama zamanı, şiddeti belirlenmelidir. Hastaların fizik ve nörolojik muayeneleri yanı sıra odyolojik değerlendirmeleri de gereklidir. Tedavi planlaması altta yatan nedene göre yapılmalıdır.