Bir ölçek geliştirme çalışması: Evde bakım hizmetleri tutum ölçeği


DURU P., ÖRSAL Ö., KARADAĞ E.

Turkiye Klinikleri Public Health Nursing - Special Topics, Sağlık ve Sosyal Boyutlarıyla Evde Bakım Özel Sayısı, vol.2, no.3, pp.81-91, 2016 (Peer-Reviewed Journal)