Askeri birlikte Covid-19 salgını sırasında hastalarda gastrointestinal semptomların ve karaciğer test bozukluğu sıklığının değerlendirilmesi: Tek merkezli pilot çalışma


Avcı E., Akhan O., Öztaş E., Dişibeyaz S.

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.20, no.2, pp.75-80, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17941/agd.981731
  • Journal Name: Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-80
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Covid-19 çoğu zaman solunum yolu semptomları ile prezente olan bir hastalık olsa da gastrointestinal semptomlar da bir- çok hastada görülebilmektedir. Ayrıca hastalık süresince karaciğer testlerinde değişik oranlarda bozulmalar da olabilmektedir. Çalışmamızda Covid-19 salgını sürecinde ilimizde bulunan askeri birlikte salgının boyutunu ve hasta olanlarda gastrointestinal semptom ve karaciğer test bozukluğu sıklığını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Mart 2020, 30 Mayıs 2020 tarihleri arası dönemde ilimizde bulunan askeri birlikte retrospektif olarak real time polimeraz zincir reaksiyonu pozitif Covid-19 tanılı askerlerin demografik, radyolojik, laboratuvar ve klinik açıdan analizi yapıldı. Bulgular: Askerlik görevini yapmak üzere ülkemizin değişik şehirlerinden gelen 2152 asker adayının ilk giriş muayenesi sonucu 17’sinde (%0.7), birliğe alındıktan sonra asker olanların takip eden günlerde 9’unda (%0.4) Covid-19 saptandı. Birlikte daimi bulunan 320 rütbeli askerden 1 (%0.3) kişi Covid-19 olurken başka birliklerden ilimizdeki birliğe gelen 56 askerden 2’si (%3.6) Covid-19 oldu. Hastaların yaş ortalaması 21.2 ± 1.8 idi. Toraks bilgisayarlı tomografide yalnızca 4 (%13.7) hastada pnömoni vardı. Hastaların tanı anında %6.8’inde gastrointestinal semptom, %13.7’sinde ise karaciğer test bozukluğu vardı. Hiçbir hastada solunum yetmezliği, yoğun bakıma alınma ve ölüm olmadı ve hastaların tümü komplikasyonsuz şekilde iyileşti. Sonuç: Çalışmamız literatürde görebildiğimiz kadarıyla Dünyada askeri ünitede yapılmış Covid-19 salgını ve bu hastalarda gastrointestinal semptom ve karaciğer test bozukluğu sıklığını araştıran ilk çalışma özelliği taşımaktadır. Çalışmamızda genç popülasyonda Covid-19’un daha hafif şiddette seyrettiğini, gastrointestinal semptom ve karaciğer test bozukluğunun daha az sıklıkta izlendiğini bulduk. Askeri birlik gibi çok fazla kişinin birarada yakın şekilde yaşayacağı ortamlarda yapılacak hızlı ve doğru triaj ve hastalık şüphesi olanlara uygun izolasyon ile Covid-19 salgını kontrol altına alınabilecektir. Ayrıca gastrointestinal semptomu olanlarda Covid-19 her zaman akılda tutulmalıdır ve hastaların erken izolasyonu ile bu tür ortamlarda salgının yayılması engellenebilecektir