The Relationship between Primary Students’ Acquisition Levels of SPS and their Attitudes towards Science and Success


Creative Commons License

Öztürk N., Tezel Ö., Acat M. B.

Uludağ Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, vol.24, no.2, pp.389-423, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.389-423
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerileri (BSB) kazanımlarını belirlemek, ayrıca öğrencilerin BSB ile akademik başarıları ve Fene yönelik tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından, öğrencilere yönelik “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” (BSBT) hazırlanmış ve uygulanmıştır. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı ilgilerini ölçmek için, “Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” (FTDYTÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007-2008 öğretim yılında Kocaeli ilinde öğrenim gören 828 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin BSB’nin orta düzeyde olduğu, BSB düzeyleri ile Fene yönelik tutumları ve akademik başarıları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.