Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi


Kılıç E. , Yenilmez F.

RESSCONGRESS Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017, ss.281

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.281

Özet

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hamlelerinde sanayileşme temel amaçlardan biri olmakla beraber, ulusal tasarruf düzeylerinin düşüklüğü sebebiyle yerel kaynaklar kullanılarak yapılabilecek yatırım miktarının düşük kalması bu ülkelerin kalkınma süreçleri içerisinde karşı karşıya kaldıkları en büyük problemlerden biri olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler bu problemi aşabilmek için yabancı sermaye yatırımlarını kendilerine çekme yarışı içine girmişlerdir. Küreselleşmenin hız kazanmasıyla beraber, özellikle 1990’lardan itibaren gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere önemli miktarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleşmiş ve çok uluslu şirketler üretimlerini ucuz işgücü ve doğal kaynakların bulunduğu bu ülkelere kaydırmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırım, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ekonometrik analiz süreci UNCTAD’ın yayınladığı Dünya Yatırım Raporları için yaptığı araştırmalarda Yatırım Teşvik ajanslarının en fazla gelecek vaat eden, uluslararası şirketlerinin ise kendileri için muhtemel ev sahibi ülke olduğunu belirttiği gelişmekte olan ülke ve geçiş ekonomilerinin verilerinden oluşan panel veri seti kullanılarak panel veri analizi yaklaşımı ile yürütülecektir.