Türk İmalat Sektörü’nde İhracat İthalat ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi


Creative Commons License

Kılıç E.

EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, pp.1-17

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-17

Abstract

The aim of this paper is to investigate the effects of exchange rate shocks on sectoral prices in Turkey over the period 1994-2008. In this paper, the relations among export prices, import prices and exchange rate tested by Vector Autoregression (VAR) models. In order to evaluate the dynamic interactions of these variables, impulse response and variance decomposition analysis carried out by using Vector Error-Correction Models (VECM). Empirical results indicate that the exchange rate pass-through into export and import prices seem to be incomplete but relatively the pass-through effect to import prices is more significant than export prices.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1994-2008 döneminde döviz kuru değişmelerinin sektörel ihracat ve ithalat fiyatları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmada ihracat, ithalat ve döviz kuru arasındaki ilişkiler Vektör Otoregresyon Modeli ile test edilmiştir. Ele alınan değişkenler arasındaki dinamik etkileşimleri belirlemede Vektör Hata Düzeltme Modeli (VHDM) uygulanarak elde edilen etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma analizi sonuçları kullanılmıştır. Ampirik bulgular, döviz kurunun ithalat ve ihracat fiyatlarına etkisinin kısmi olmakla birlikte, ithalat fiyatları üzerinde ihracat fiyatlarına göre daha anlamlı bir etkiye sahip olduğunu işaret etmektedir.