Deneysel Filtran Glokom Cerrahisinde İntraoperatif Lokal Mitomisin ve 5-Fluorouracil Uygulamasının Göziçi Basıncı ve Yara İyileşmesine Etkileri


Özer A., Yıldırım N., Başmak H. H., Yurdakul S.

Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni, vol.1, pp.258-263, 1994 (Conference Book)