Evaluation of the knowledge levels about anatomical structures in the maxillofacial region on cone beam computed tomography images: A radio-anatomic pilot study


Bayrakdar İ. Ş., Nork G.

Selcuk Dental Journal, vol.7, no.1, pp.39-43, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.486323
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-43
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Background: The aim of this study was to evaluate the awareness of two seperate groups of 4th and 5th grade students about the anatomical structures seen in the maxillofacial region in the cone-beam computed tomography (CBCT) images and to give information about anatomical points in cone-beam computed tomography. Materials and Methods: This study was carried out in April of 2017 with 56 students from Eskisehir Osmangazi University Faculty of Dentistry. In this study, 36 different anatomical regions were marked with numbers, and some anatomical points have important positions in dental radiology were asked and recorded according to the correct answer numbers of the students. The anatomical points could be clearly distinguished on the radiograph. Results: In our study, when comparing the correct answer rates with the 4th and 5th class groups, the 5th class group had a higher correct answer rate in 31 anatomical structures, whereas the 4th class group had better in only 5 anatomical structures (Crista Galli, Pharynx, Processus Condylaris, Canalis Mandibularis Inferior, Incisive Canal). Conclusion: Knowing how anatomical structures look in reality and in CBCT make decrease our mistakes. Providing CBCT training at the Oral and Maxillofacial Radiology internship to dentists can help use CBCT more effectively. KEYWORDS Anatomic landmarks, cone-beam computed tomography

Amaç: Bu çalışmanın amacı, maksillofasiyal bölgede görülen anatomik yapıların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntülerinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasından seçilen iki grup arasındaki bilinirliklerinin değerlendirmesini yapmak ve KIBT’taki anatomik noktalar hakkında bilgi vermektir. Gereç ve Yöntem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki Ağız, Diş ve Çene Radyoloji stajını almış 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden toplam 56 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma, 2017 yılının Nisan ayında yapılmıştır. Bu çalışmada, diş hekimliği radyolojisinde önemli yere sahip olan 36 farklı anatomik yapı rakamlarla işaretlenerek öğrencilere sorulmuş ve diş hekimliği öğrencilerinin doğru cevap verme sayılarına göre veriler kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda doğru cevaplama oranlarını karşılaştırdığımızda 4. sınıf öğrencilerinden oluşan grubun sadece 5 tane (Crista Galli, Farinks, Kondiler Proçes, İnferior Mandibular Kanal, Maksiller İnsiziv Kanal) anatomik yapıda daha iyi olduğu, diğer 31 tane anatomik yapıda ise; 5. sınıf öğrencilerinden oluşan grubun daha yüksek doğru cevaplama oranına sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Anatomik yapıların KIBT’ta nasıl göründüğünü bilmek hata yapma oranımızı en aza indirmektedir. Diş hekimliği öğrencilerine Ağız, Diş ve Çene Radyoloji stajında KIBT eğitimi verilmesi diş hekimlerinin KIBT’ı daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilir. ANAHTAR KELİMELER Anatomik noktalar, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi