DEVELOPMENT OF PUBLIC SPACE IN TURKEY


Creative Commons License

Sağlam A. İ., Öztürk A., Kaçar A. D.

ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.57-68, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.57-68
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The subject of this study is to examine the historical development of public space in Turkey. In addition to literature researches, the examination of examples of periodical structures is also used as a method. In the study, at first the concepts of public space and public sphere were discussed then, the development of public space in Turkey is examined.


The development of public space in Turkey is examined in this study through three historical periods which are Pre-Republic Period, Early Republican Period and Recent Period. During these examinations, examples of public spaces which thought to reflect the characteristics of the period were included. As a result of the examination, it is concluded that the development of public space in Turkey is determined by social, cultural and political characteristics besides the architectural features of their period.

Bu çalışmanın konusu, Türkiye’de kamusal mekânın gelişiminin tarihsel olarak irdelenmesidir. Yöntem olarak, literatür araştırmalarının yanı sıra dönemsel yapı örneklerinin incelenmesi de kullanılmaktadır. Çalışma içerisinde, öncelikle kamusal alan ve kamusal mekân kavramları ele alınmakta daha sonra ise, kamusal mekânın Türkiye’deki gelişimi incelenmektedir.


Türkiye’de kamusal mekânın gelişimi çalışma içerisinde; Cumhuriyet Öncesi Dönem, Erken Cumhuriyet Dönemi ve Yakın Dönem olmak üzere, üç tarihsel dönem üzerinden ele alınmaktadır. Bu incelemeler sırasında, söz konusu dönemin özelliklerini yansıttığı düşünülen, kamusal mekân örneklerine yer verilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda ise; Türkiye’de kamusal mekânın gelişiminde, içerisinde bulundukları dönemin mimari özelliklerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasi özelliklerinin de belirleyici olduğu sonucuna varılmıştır.