Response Evaluation to Treatment in Lung Cancer and Follow-Up After Treatment


Creative Commons License

Ak G., Yılmaz Ş., Aydın N.

in: Akciğer Kanserinde Tedaviye Cevap Değerlendirmesi ve Tedavi Sonrası Takip, Ünsal M, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.93-99, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.93-99
  • Editors: Ünsal M, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Akciğer kanseri dünya genelinde kanser .lümlerinin başında gelmektedir. Hastaların büyük bir

çoğunluğu tanı anında ileri evre hastalığa sahip olduğundan yalnız kemoterapi veya kemoterapiyi içeren

çoklu tedaviler ile tedavi edilmektedirler. Bu tedaviler ile kısıtlı sağ kalım elde edilebilmektedir. Sağ

kalımı arttırmak için yeni tedavi ajanlarını değerlendiren klinik araştırmalar hızla devam etmektedir.

Dolayısıyla hem klinik pratikteki hasta yoğunluğu hem de klinik araştırmaların artan sayısı nedeniyle tedaviye

cevap değerlendirmesi klinisyen ve radyolog için önemli hale gelmektedir. Akciğer kanserinde

tedaviye cevap .l.ümü Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) temel alınarak anatomik

olarak tek boyutta değerlendirilmektedir. Son dekatta immünoterapi uygulamaları ile birlikte bu

hastalarda cevabın değerlendirilmesi için iRECIST geliştirilmiştir. Bu makalede akciğer kanseri nedeniyle

gerek sitotoksik/hedefe yönelik tedaviler gerekse immünoterapi uygulanan hastalarda tüm.rün tedaviye

cevabının değerlendirilmesi ve tedavi sonrası takibin nasıl yapılması gerektiği güncel bilgiler

eşliğinde tartışılmıştır.