THE CONCEPT OF EXCLUSIVE JURISDICTION IN INTERNATIONAL PROCEDURE AND EVALUATION OF RELATED JURISDICTIONS


İRGE ERDOĞAN B.

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.19, no.54, pp.165-190, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 54
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.165-190
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The jurisdiction of the courts is an important issue in terms of pro- cedural law. The parties are free to determine the competent court, both in domestic and international law. There are differences in terms of do- mestic and international law regarding the nature of the jurisdiction of the court authorized by the parties. In our study, the Code of Civil Pro- cedure m. 17, the the judicial decisions on the subject. In addition to the importance of the court's authority, the concept confusion has been men- tioned with the use of an expression that confines the content to an abso- lutely binding concept such as exclusive authority.
Mahkemelerin yetkisi usul hukuku bakımından önemlidir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi konusunda da hem iç hukukta hem milletlera- rası hukukta taraflara serbesti tanınmıştır. Taraflarca yetkilendirilen mahkemenin yetkisinin niteliği hakkında iç hukuk ve milletlerarası hu- kuk açısından farklılıklar mevcuttur. Çalışmamızda Hukuk Muhakeme- leri Kanunu (HMK)1 m. 17’ye göre yetki sözleşmesi varlığı halinde münhasır nitelikli mahkeme kavramı ile Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’da2 yer alan Türk mahkeme- lerinin münhasır yetkisi kavramları üzerinde durulmuştur. İlgili yargı kararlarında yer alan “münhasır yetki” ifadelerine dikkat çekilmeye çalı- şılmıştır. Mahkemenin yetkisinin böylesine önemli olması yanında münhasır yetki gibi içeriği mutlak olarak bağlayıcı bir kavrama hapseden ifadenin kullanımı ile kavram karmaşasına değinilmiştir.