Vitreus Ağırlığına Bağlı Göziçi Basınç Değişiminin Retinal Damarlar Üzerine Olası Etkileri


Esen F.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.207883, pp.78-83, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç : Göziçinde ve değişik retinal bölgelerde vitreus ağırlığından kaynaklanan basınçta anlamlı bir farklılık olup olmadığını ve bu basınç farklılığının retinal damarlar üzerine olan etkisini değerlendirmek Yöntem: Göz, dansitesi bilinen bir sıvı olan vitreus ile doldurulmuş küresel bir cisim olarak değerlendirilebilir ve buna bağlı olarak değişik retina yüzeylerindeki hidrostatik basınç farklılıkları hesaplanabilir. Vitreus ağırlığına bağlı olarak gözün üst yarısı ile karşılaştırıldığında gözün alt yarısında daha fazla hidrostatik basınç vardır. Gözün her tarafına eşit bir şekilde dağılmış olan göziçi basıncına ek olarak bu hidrostatik basınç gözün alt yarısını daha fazla etkiler. Basınçtaki bu farklılığın retinal damarlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için kontrol grubunu oluşturan 25 sağlıklı bireyin 50 gözü ile (grup 1) primer açık açılı glokom (PAAG)'l u 25 hastanın 50 gözünün (grup 2) retinal fotoğrafları kullanılarak optik disk sınırından üç disk çapı uzaklıkta üst ve alt temporal arter ve verilerin çaplan ölçüldü. Sonuçlar: Teorik hesaplamalar, pozisyona bağlı olarak değişik retina bölgelerinde 1.5 mmHg civarında değiştiği gözlenen vitreus ağırlığına bağlı basınç değişikliğinin ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Laplace kanununa göre bu hidrostatik basınç değişimleri retinanın farklı bölgelerindeki kan damarlarında değişikliklere yol açabilir. PAA G ve kontrol grubunda temporal arter ve verilerin çapları arasındaki fark anlamlı değilken (p>0.05), her iki grupta da üst temporal arter ve venlcrin çapları alt temporal arter ve venlerin çaplarından anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.01). Tartışma : Bilindiği gibi 1 mmHg göziçi basınç farkı görme alanı defektleri için bir risk faktörüdür. Buna bağlı olarak, teorik sonuçlarımız göz küresinin alt ve üst bölgelerindeki basınç farkının görme alanı hasarlarının değerlendirilmesi için dikkate alınmasını göstermektedir. Aynı zamanda bu basınç değişiminin farklı çaptaki retina damarlarında farklı etkilere neden olabileceği de düşünülebilir. Bunları dikkate almak asimetrik görme alanı değişikliklerinin aydınlatılmasında gelecek çalışmalar için yararlı olabilir.