Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Temel Faktörler


Yenilmez F., Kılıç E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 1. Uluslarararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 13 - 14 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract


Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde kadınların etkin bir biçimde yer alması, kadınların işgücüne katılımının ve buna bağlı olarak kadın istihdamının arttırılması, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından birisidir. Kadınların çalışma hayatında daha çok yer almaları ve kariyer açısından desteklenmeleri Türkiye’nin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de kadın işgücünün genel durumu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda eğitim, yaş, sektörel dağılım, medeni durum vb. faktörler tek tek incelenmiştir. Bunlar arasında eğitimin en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın devamında Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranlarının neden dünya geneline göre düşük olduğu karşılaşılan temel sorunların neler olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.