DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN PERFORMANS DENETİM SONUÇLARINDA RAPORLANAN BULGULARIN ANALİZİ


Creative Commons License

Küçükaycan D., Ağdeniz Ş.

in: MALİYE ARAŞTIRMALARI 3, Prof.Dr.Salim Ateş OKTAR / Doç.Dr. Yasemin TAŞKIN, Editor, ONİKİ LEVHA, İstanbul, pp.292-306, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: ONİKİ LEVHA
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.292-306
  • Editors: Prof.Dr.Salim Ateş OKTAR / Doç.Dr. Yasemin TAŞKIN, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim ve kontrol sistemi yeni bir anlayış çerçevesinde değiştirilmiştir. Bu yeni sistem; etkinlik, verimlilik, ekonomiklik, saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları üzerine inşa edilmiştir. Yeni kamu mali yönetim sisteminin bu kapsamda getirmiş olduğu yenliklerden biri de Performans Esaslı Bütçeleme sistemidir. Bu sisteminin temel araçları faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programıdır. Performans denetimi ise performans esaslı bütçeleme sisteminin hem tamamlayıcı usuru hem de bu sisteme yol gösteren önemli bir araçtır. Türkiye’de genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin performans denetimi, Sayıştay tarafından gerçekleştirilmektedir. Sayıştay, performans denetimi görevini kamu idarelerinin performans esaslı bütçeleme sürecindeki temel araçlarında yer alan performans bilgisinin kalitesini değerlendirerek yerine getirmektedir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biri olan özel bütçeli devlet üniversiteleri de Sayıştay’ın performans denetimine tabidir. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimiyle üniversitelerin hizmet sunumunu konu alan, mali olmayan performans bilgisinin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin kamuoyuna güvence verilmektedir. Sayıştay’ın performans denetimi ile üniversitelerin performans esaslı bütçeleme sürecinde yaptıkları hatalı uygulamaları göstermesi ve düzeltilmesine yönelik öneriler sunması açısından hem yol gösterici hem de bütçeleme sürecinin tamamlayıcı unsurudur. Bu çalışma, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetim sonuçlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, performans denetimi yapılan 38 adet üniversitenin, 2017 yıllarına ait performans denetim raporlarındaki denetim sonuçları içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda hem raporlama gerekliliklerini hem de performans bilgisinin içeriğine yönelik kriteri karşılamayan üniversitelerin olduğu tespit edilmiştir.