ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM ÜRÜNLERİ SATIN ALIRKEN MARKA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ESOGÜ ÖRNEĞ


Çemrek F.

8.ANADOLU ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.308-315

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.308-315
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Marka, tüketicilerin satın almayı düşündükleri ürüne ilişkin bilgi sahibi olmasını sağlayan etkili bir unsurdur. Marka, tüketicileri beklentilerine göre ürünlere ulaşmasını sağlamaktadır. Tüketicilerin ürün/hizmet satın alma kararında markaya ait özelliklerin algılanması ve uygulanan pazarlama stratejisi de önemli bir rol oynayabilmektedir. Televizyon, internet, dergi gibi medya unsurları gençlerin marka hakkında olumlu tutum ve algılarının oluşmasında etkilidir. Ayrıca, ailesinin eğitim düzeyi ve arkadaş çevresinin düşünceleri de bu konuda etkileyici hususlardır. Gençler kullandıkları ürünlerin markalarının kendilerine itibar sağladığını düşünmektedir ve kendilerini daha iyi ifade edebilme imkanı verdiği gerekçesiyle marka kavramını önemsemektedir. Markalama faaliyeti markayı oluşturan üretici ve/ya aracılara fayda sağlamasının yanında, tüketicinin de belirli bir ürün grubundaki tercihi üzerinde yardımcı olmaktadır. Bu nedenle marka, tüketicinin  tercihinden dolayı kendini güvende hissetmesine neden olabilir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin markalı giyim ürün tercihi konusundaki tutum ve davranışları araştırılmaktadır. Bunun için araştırmacı tarafından hazırlanan anket ile veriler toplanmıştır. Söz konusu anketin ilk kısmında çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyal ve demografik özelliklerinin yer aldığı sorular yer almaktadır. İkinci kesimde ise “Markalı Giysiler Konusundaki Düşünceler” ve “Giyim Üzerine Tercih Edilen Bir Marka Hakkındaki Düşünceler”e ilişkin sorular yer almaktadır. Bu ifadelere verilecek cevaplar 5’li Likert tipi ölçek şeklinde hazırlanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanacak ve verilecek cevaplar ile üniversite öğrencilerinin markalı giysi satın alma konusundaki tutumları ile yaş, cinsiyet, eğitim görülen fakülte ve alışveriş yapma sıklığına göre farklılık olup olmadığı araştırılacaktır.