Çıkar Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi


ŞAKACI B. K.

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.4, no.19, pp.294-303, 2018 (Peer-Reviewed Journal)