Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertarafında İş Sağlığı ve Güvenliği


KARABACAKOĞLU B., Değirmenci C.

OHS Academy İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi, vol.5, no.2, pp.131-139, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günlük yaşamımızda yaptığımız tüketimler sonucu çeşitli evsel atıklar oluşmaktadır. Oluşan bu atıkların insan 

ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturmayacak şekilde toplanması, taşınması ve bertarafı büyük önem taşımaktadır. 

Her sektörde olduğu gibi atık sektöründe çalışan personel de fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Katı atık düzenli depolama tesislerinde her ne kadar fiziksel risk etmenleri sayısı daha fazla olsa 

da en tehlikelisi biyolojik risk etmenleridir. Atık sektöründe çalışan personel patojen mikroorganizmalar nedeniyle

enfeksiyon ve buna bağlı riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskin önlenebilmesi için periyodik sağlık 

muayeneleri başta olmak üzere gerekli kişisel koruyucu donanımın (KKD) tedarik edilmesi, gerekli hijyen ortamının 

oluşturulması ve eğitim verilmesi en önemli unsurlardır. Fiziksel risk etmenleri içerisinde de kesici-delicilerle

yaralanmalar ve katı atık depolama sahalarında yangın ihtimalidir. Evsel atıklar içerisinde tehlikeli kimyasalların 

bulunması kimyasal maddenin türüne göre çeşitli riskler oluşturabilmektedir. Bu çalışmada evsel katı atık sektöründe 

toplamadan bertarafa kadar olan basamaklardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri belirlenmiş; bu 

tehlikelere karşı çözüm önerileri geliştirilmiştir.