Sosyal Değişme Kentleşme ve Kentlileşmenin Din Üzerine Etkileri


ARSLANTAŞ H. A.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.13, no.2, pp.171-196, 2008 (ESCI)