Zihinsel Yetersizliği olan ve olmayan oul öncesi dönem çocukların anne-babalarının benlik saygısı, kaygı düzeyleri ve anne-baba tutumlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması.


DERELİ İMAN E.

JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes