A REVIEW OF ARGUMENTATION BASED SCIENCE EDUCATION STUDIES IN TURKEY


Creative Commons License

Tezel Ö., Yılmaz G.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.146-160, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.146-160
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

With this study, it is aimed to compile the researches carried out for the use of the argumentation method in the field of science in Turkey and to determine the use of the method in lessons. For this purpose, the articles published in scientific journals aimed at the use of argumentation method in terms of students, prospective teachers and teachers have been examined and introduced. Accordingly, it was seen that the researches carried on argumentation in science education are based on relationship of argumentation-based learning and socio-scientific topics, laboratory practices, students’ metacognitive skills, conceptual meaning, academic achievement and students’, preservice teachers’ and teachers’ skills of using argumentation and views of the method. In consequence of literature review, it has been determined that science teaching based on argumentation has increased the awareness of students about environmental problems, has developed high level thinking skills such as creative and critical thinking, problem solving and has positively affected students' academic achievements and conceptual understanding levels. Therefore, it may be suggested to increase the awareness of the field by disseminating studies based on argumentation about science teaching.

Bu çalışma ile Türkiye’de fen bilimleri alanında argümantasyon yönteminin kullanımına yönelik yürütülen araştırmaların derlenmesi ve yöntemin derslerde kullanım durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla fen bilimleri dersinde argümantasyon yönteminin öğrenci, öğretmen adayları ve öğretmenler açısından kullanımına yönelik bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler incelenmiş ve tanıtılmıştır. Buna göre yürütülen çalışmaların; argümantasyona dayalı öğrenme ve sosyobilimsel konular, laboratuvar uygulamaları, öğrencilerin üst biliş becerileri, kavramsal anlama, akademik başarı, öğrenci, öğretmen adayları ve öğretmenlerin argümantasyonu kullanım becerileri ve yönteme yönelik görüşleri konularında yoğunlaştığı görülmüştür. Alanyazın taraması sonucunda, argümantasyona dayalı fen öğretiminin, öğrencilerin çevresel sorunlara yönelik farkındalıklarını artırdığı, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği, öğrencilerin akademik başarılarını ve kavramsal anlama düzeylerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla fen öğretimine yönelik argümantasyona dayalı çalışmaların yaygınlaştırılarak, alana yönelik farkındalığın artırılması önerilebilir.