Prematüre Retinopatisinin Beyin Türevli Nörotrofik Faktör, Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü, Hipoksiyle İndüklenen Faktör-2 Alfa Ve Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmleri İle İlişkisi


İlgüy S., Gürsoy H. H.

TOD 2020 ULUSAL KONGRE, Antalya, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Mevcut literatüre dayanarak, çalışmamızda BDNF (beyin türevli nörotrofik faktör), VEGF (vasküler endotelyal büyüme faktörü), EPAS1 (hipoksiyle indüklenen faktör-1) ve NOS3 (nitrik oksit sentaz 3) genlerinde belirlediğimiz bölgeleri analiz etmeyi hedefledik. Farklı yolakların aynı olgularda değerlendirilmesi ve ülkemizde ilk kez bu kapsamda bir çalışma yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yöntem: Çalışmamızda 80 hafif-orta düzeyde prematüre retinopatisi (ROP) gelişen ancak tedavisiz vaskülarizasyonu tamamlanan olgu kontrol grubunu oluşturacak. Takipleri esnasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları'nda muhtemel tedavi gereksinimi olacak olan 80 şiddetli düzeyde ROP olgusu diğer grubu oluşturacak. Tüm olgular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan olgular olacak. Yenidoğan servisinde yatan tüm bebeklerden, rutin olarak takiplerinde kan alınmakta olup, çalışmaya dahil edilecek bebeklerden ailelerden onam alınarak genetik analiz için 1 cc ilave mor tüpte kan alınacak. Alınacak kanlar tıbbi genetik ana bilim dalına teslim edilecek. Çalışmaya dahil edilecek tüm hastalardan onam formu alınacak. Tüm olgulardan sistemik durumları, doğum tartıları, doğum haftaları ve yoğun bakımda yattıkları sürece aldıkları tedaviler not edilecek. Çalışmaya dahil edilme kriterleri şu şekildedir: 32 haftadan önce ve doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan, retinal vaskülarizasyonu tamamlanana kadar ve/veya tedavi sonrası takipleri düzenli olarak tamamlanan tüm prematüreler dahil edilecek

 

Bulgular: Araştırmanın bulguları özetlenecektir. Araştırmanın bulguları özetlenecektir. Araştırmanın bulguları özetlenecektir. Araştırmanın bulguları özetlenecektir. Araştırmanın bulguları özetlenecektir.

Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonuç ve önerileri özetlenecektir. Burada sonuç ve önerilerin sadece birincil olanlarından bahsedilir.

 

Anahtar kelimeler: Prematüre retinopatisi, BDNF (Brain-derived Neurotrophic Factor), VEGF-A (vascular endothelial growth factor–A), EPAS1(endothelial PAS domain protein 1) , NOS3 (Nitric oxide synthase 3), gen polimorfizmleri