Mükelleflerin Vergiye Karşi Tutum Ve Davranişlarini Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasindaki İlişkinin Analizi


ÇELİKKAYA A., GÜRBÜZ H.

2.Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, 24 - 30 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes